Artikel 3 geaccepteerd!!

Gemiddelde leestijd: 1 minuut

Artikel 3 is geaccepteerd!!! Van Eersel, J.H.W., Taris, T.W., & Boelen, P.A. (in press). Reciprocal relations between symptoms of complicated grief, depression, and anxiety following job loss: A cross-lagged analysis. Clinical Psychologist. Hij wordt nog kritisch door de editor bekeken, laatste puntjes op de i zetten en dan mag hij de wijde wereld in.

Met grote dank aan mijn promotoren, Paul en Toon. Artikel 2 en 4 zijn nog under review. Dat blijft nog even spannend. Highlights artikel 3: – Gecompliceerde rouwklachten tgv baanverlies op tijd 1 hangen significant samen met depressie en angstklachten op tijd 2 (= 6 maanden later). – Andersom is zo’n verband niet gevonden. – Oftewel gecompliceerde rouwklachten tgv baanverlies lijken andere ellende aan te trekken, zoals depressie of angstklachten, waardoor de situatie steeds complexer wordt. –

Dit impliceert dat als je de rouwklachten na ontslag tijdig aanpakt, je de ontwikkeling van andersoortige klachten mogelijk kan voorkomen.

Wil jij weten of er bij jou of je klant sprake is van rouwklachten tgv baanverlies, vul kosteloos de WerkVerliesLijst.nl in. En zet indien nodig de transitietraining in als onderdeel van WerkFit, Modulair, Spoor 2, Outplacement. Maar nu eerst vieren! #Onderzoek #Rouw #WerkVerliesLijst #PhD Aanleiding - WerkVerliesLijst

Geschreven door:

Janske van Eersel