Onderzoek – Rouwen  binnen Spoor 2 trajecten

Versie: 19 oktober 2022

Beste re-integratieadviseur,

Met deze brief informeren wij je over een onderzoek dat wordt uitgevoerd door dr. Janske van Eersel van de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met: prof. dr. Paul Boelen (Universiteit Utrecht), prof. dr. Geert Smid (Universiteit voor Humanistiek), Anner Bindels (Zinziz), Nelleke van Antwerpen (Fith) en derde- en vierdejaars studenten van klinische psychologie (Universiteit Utrecht).

Heb je na het lezen van deze informatiebrief nog vragen? Neem gerust contact met mij op.

1. Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?

Uit meerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat mensen niet alleen kunnen rouwen om het verlies van een dierbare, maar ook als ze te maken krijgen met levend verlies. Denk hierbij bijv. aan onvrijwillig baanverlies, een scheiding of een natuurramp. Tijdens een Spoor 2 trajecten worden mensen geconfronteerd met zowel het dreigende verlies van hun baan als het verlies van hun gezondheid. Het is dan ook opmerkelijk dat uit dossieronderzoek van het UWV naar voren komt, dat tijdens Spoor 2 de focus ligt op werkzoekactiviteiten en er nauwelijks tot geen aandacht is voor de impact van dit verlies en evt. rouwklachten.

2. Wat is het doel van het onderzoek?

Wij willen graag onderzoeken welke rol rouwreacties spelen binnen Spoor 2 trajecten. In het bijzonder, willen we graag weten of deze rouwreacties veranderen met het verstrijken van de tijd en of dat deze reacties beïnvloed worden door bepaalde factoren. Denk aan: hoe groot schatten jouw kandidaten de kans in dat het hen lukt om passend werk te vinden bij een andere organisatie, of hoe goed kunnen jouw kandidaten omgaan met onzekerheden over hun gezondheid en toekomst.

Daarnaast willen we kijken hoe deze rouwreacties samenhangen met werk zoekgedrag binnen Spoor 2. Hoe beter we begrijpen welke factoren Spoor 2 kandidaten helpen of juist belemmeren in dit proces, hoe beter we mensen kunnen ondersteunen tijdens Spoor 2.

3. Wie kan er meedoen?

Om mee te kunnen werken aan dit onderzoek moet mensen op dit moment een Spoor 2 traject doorlopen. Het kan zijn dat ze net zijn gestart met Spoor 2 of al een tijdje bezig zijn.

Mensen met die last hebben van ernstige psychiatrische klachten, kunnen helaas niet deelnemen.

4. Wat vragen we aan jou?

Voor het vinden van deelnemers hebben we jouw hulp nodig. Uiteraard zetten we ook sociale mediakanalen in (e.g., LinkedIn) en onze eigen sociale netwerken, maar aangezien het zo’n specifieke doelgroep betreft is dit niet afdoende. Onze vraag aan jou is daarom wil jouw kandidaten attenderen op dit onderzoek en ze naar ons verwijzen als ze vragen hebben?

5. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Jouw kandidaten kunnen zich aanmelden via www.janskevaneersel.nl/onderzoek. Voor zij besluiten om mee te doen, krijgen ze eerst een informatiebrief met meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek betekent dat zij op meerdere momenten vragenlijsten invullen. Dit kan online, maar als dit vanwege beperkingen, taalvaardigheid of persoonlijk voorkeur niet wenselijk is, neemt een van de onderzoekers contact op om de vragenlijsten telefonisch af te nemen.

6. Zijn er risico’s?

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname.

7. Is deelname vrijwillig?

Jouw kandidaten beslissen zelf of ze meedoen aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. En ook als ze zijn gestart, mogen ze zich op ieder moment bedenken en stoppen zonder dat daar gevolgen aan verbonden zijn. Dit geldt voor alle meetmomenten.

8. Krijg je de resultaten van het onderzoek te horen?

Je kan je aanmelden voor de nieuwsbrief op www.janskevaneersel.nl/onderzoek als je op de hoogte wilt worden gehouden over het verloop van het onderzoek en de publicatie van de resultaten.

9. Waarom zou ik helpen?

Deze resultaten geven meer inzichten over de invloed van rouw reacties op werk zoekgedrag tijdens spoor 2 traject, en ook welke factoren dit proces makkelijker of juist moeilijker kunnen maken. Deze kennis is nodig om Spoor 2 kandidaten in toekomst nog beter te kunnen ondersteunen in het omgaan met het dreigende verlies van hun baan, verlies van hun gezondheid en om hun kansen te vergroten op het vinden van een passend werkplek.

Daarnaast worden er tijdens dit onderzoek twee vragenlijsten op gebied van rouw gevalideerd: Vragenlijst Dreigend Verlies Werk (VDVW) en Vragenlijst Verlies Van Gezondheid (VVVG).

Als jouw kandidaat besluit om deel te nemen, krijgt jouw kandidaat als dank twee maanden toegang tot een online zelfcompassie training. We hopen dat deze oefeningen jouw kandidaat steun bieden tijdens hun Spoor 2 traject.

10. Klachtenprocedure 

Indien je klachten hebt over het onderzoek dan kun je dit melden bij de onderzoeker, Janske van Eersel. Wil je dit liever niet, dan kun je contact opnemen met de facultaire klachtenfunctionaris van de Universiteit Utrecht, email: klachtenfunctionaris-fetcsocwet@uu.nl. Voor vragen over privacy kun je mailen naar: privacy@uu.nl.

11. Nadere informatie

Als je nog vragen hebt over dit onderzoek kun je je mailen naar info@hallo1.nl

Ook namens de andere leden van het onderzoeksteam, 

Hartelijke groet,

dr. Janske van Eersel
Onderzoeker | Psycholoog

Universiteit Utrecht