Transitietraining: Omgaan met baanverlies

Resultaat

Na afloop van de transitietraining heeft 62% geen last meer van rouwklachten en er bij 30% een forse afname is van rouw.

Hierdoor kan 92% de volgende stap maken richting werk.

Bekijk het team voor de regio’s waar wij momenteel actief zijn.

Prijs op aanvraag

Voor wie?

De transitietraining wordt veelvuldig ingezet tijdens re-integratietrajecten door:

 • Het UWV in modulaire trajecten of als onderdeel van WerkFit
 • Re-integratiebureaus en werkgevers voor Spoor 2 en outplacement
 • Verzekeraars voor Spoor 3
 • Gemeentes voor de WWB-doelgroep.

 

Veelgestelde vragen

Wat is de Transitietraining?

Baanverlies kan leiden tot rouwklachten. Sterker nog mensen kunnen vastlopen in dit rouwproces.
De transitietraining is speciaal ontwikkeld om deze rouwklachten op te lossen of fors te verminderen.
Hierdoor is de werkzoekende klaar om de volgende stap te maken richting werk.

Heeft de werzoekende last van een of meer van deze kenmerken:

 • non-acceptatie: moeite om de nieuwe realiteit onder ogen te zien
 • boosheid / bitterheid: maanden, soms zelfs jaren, na dato nog steeds zo boos op hun oude baas of oud-collega
 • gevoel van zinloosheid: apathisch, futloos, niet geloven dat het ooit nog gaat veranderen, het heeft toch allemaal geen zin meer.
 • identiteitscrisis: door het baanverlies zijn delen van de zelf weggevallen, ‘wie ben ik zonder mijn oude baan’
 • emotioneel: iedere keer als het gaat over de oude functie of nieuwe mogelijkheden beginnen de waterlanders te stromen
 • valse hoop: tegen beter weten in vast blijven houden, ‘als ik nu.. dan kan ik terugkeren’

Dan kan de transitietraining effectief zijn.

Inhoud van de transitietraining

De training bestaat uit 6 stappen, die in een periode van 2 maanden worden doorlopen.

In de training wordt het beste uit twee werelden gecombineerd.

 • Individuele gesprekken : samen op onderzoek uit waar de ‘angel’ zit die de rouwklachten activeert, wat er nodig is en waar de behoefte ligt.
 • E-learning : laagdrempelige en effectieve oefeningen, die de werkzoekende in diens eigen tempo en eigen wijze doorloopt.

De coachingsgesprekken worden gevoerd door mij of een van de gespecialiseerde transitiecoaches uit mijn team.

De 6 stappen zijn:

 • Les 1 – Op verhaal komen
 • Les 2 – Ontladen
 • Les 3 – Ontpiekeren
 • Les 4 – Wie ben je zonder baan?
 • Les 5 – Kracht- & Hulpbronnen
 • Les 6 – En hoe nu verder?
Na afloop van de transitietraining
 • zijn rouwklachten om baanverlies weggenomen, of fors verminderd
 • zijn emotioneel reacties meer in balans en niet meer zo overspoelend
 • piekeren over het verleden en zorgen over de toekomst zijn afgenomen
 • rust in hoofd en lijf zijn toegenomen
 • de omgang met problemen en stress is verbeterd
 • de psychologische flexibiliteit is gegroeid
 • ruimte voor nieuwe mogelijkheden en plannen
 • is de blik van het verleden weer op de toekomst gericht

De methodiek van de training is gebaseerd op het Duale ProcesModel en de Acceptance en Commitment (ACT).

De ACT is een goed onderzocht en effectief gebleken vorm van cognitieve gedragstherapie.

Hoe weet ik zeker of de training nut heeft?

Vul dan de WerkVerliesLijst in. Dat kan bij baanverlies of dreigende baanverlies.

In dit laatste geval moet dan wel glashelder zijn dat de kans op terugkeer in eigen werk klein is.

Stap 1:

 • Laat de werkzoekende ter screening de WerkVerliesLijst invullen op www.werkverlieslijst.nl
 • Dit is een gevalideerd meetinstrument om te toetsen of er sprake is van gecompliceerde rouwklachten na baanverlies.
 • Dit is kosteloos.
 • Invullen duurt 5 a 10 minuten.

Stap 2:

 • De werkzoekende en jij ontvangen de uitslag per mail.
 • Hierin wordt aangegeven of er sprake is van gecompliceerde rouwklachten.
 • En of de inzet van de transitietraining nodig is.

Stap 3:

 • Bespreek samen de uitslag en of jullie de resultaten kunnen plaatsen.
 • Besluit daarna of je transitietraining wilt inzetten om de rouwklachten te verminderen en de stap richting ander werk te verkleinen.
Ontstaan van de transitietraining

Tijdens het begeleiden van werkzoekenden na baanverlies, viel mij op dat een gedeelte van deze mensen klachten lieten zien die overeen leek te komen met symptomen die mensen laten zien na het verlies van een dierbare. Oftewel rouwklachten.

Na mijn eigen ontslag ben ik de literatuur ingedoken en er bleek hier nog nauwelijks iets over bekend te zijn.
Daarom verricht ik sinds 2015 wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen ‘rouwen om baanverlies’.

Wat blijkt?

Mensen kunnen vastlopen in het rouwproces na verlies van hun baan en gecompliceerde rouwklachten ontwikkelen.
Deze gecompliceerde rouwklachten gaan niet over met het verstrijken van de tijd, ze worden eerder erger.
Tevens lijken deze rouwklachten ook andere ellende aan te trekken, waardoor er na verloop van tijd ook depressie of angstklachten kunnen ontstaan.

Op basis van de onderzoeksresultaten, geijkte theorieën en praktijkervaring is de transitietraining ‘omgaan met baanverlies’ ontwikkeld.
Dit leidt tot goede resultaten: 62% ervaart na afloop geen rouwklachten meer, en bij 30% is sprake van een forse afname in rouw.

De transitietraining wordt doorlopend verfijnd en aangescherpt op basis van nieuwe inzichten, onderzoeksresultaten, als ook de feedback van de deelnemers.
Zo is gebleken dat negatieve overtuigingen de ideale voedingsbodem zijn voor rouw en andere ellende.
Maar ook dat de omstandigheden van ontslag bepalend kunnen zijn of iemand vastloopt in rouw na baanverlies.
Deze aspecten krijgen dan ook extra aandacht tijdens de transitietraining.