WerkVerliesLijst

WerkVerliesLijst in de praktijk

Het gebruik van de WerkVerliesLijst is geheel kosteloos.

De WerkVerliesLijst kan worden ingezet bij verschillende vormen van baanverlies. (Denk aan outplacement, spoor 2, reorganisatie, pensionering, faillissement. Zelfs als de persoon nog in dienst is, zolang het maar duidelijk is dat de kans op terugkeer in eigen functie in het bedrijf nihil is.)

De WerkVerliesLijst wordt ingevuld door de persoon die zijn of haar baan is verloren of dreigt kwijt te raken.

  • Invullen duurt 5 á 10 minuten.
  • Na het invullen ontvangt deze persoon de uitslag per mail.
  • De uitslag van de WerkVerliesLijst geeft aan in welke mate er sprake is van gecompliceerde rouwklachten als gevolg van het (dreigende) baanverlies. Ook of de inzet van een gerichte interventie wordt aangeraden.
  • Om de privacy te waarborgen kan deze persoon aangeven dat de uitslag ook naar een professional gemaild moet worden. Hiervan geeft de persoon zelf de betreffende naam en het e-mailadres op.
  • De exacte score en de antwoorden van de WerkVerliesLijst worden niet weergegeven in het uitslagrapport. Omdat de persoon deze ontvangt zonder de aanwezigheid van een professional die kan helpen om de score en antwoorden uit te leggen.

De link naar de vragenlijst is: www.werkverlieslijst.nl

Hoe is de Lijst tot stand gekomen?

Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, vertonen vaak reacties die sterk lijken op rouw. Toch worden deze reacties vaak niet als zodanig erkend en blijven ze onbehandeld. En dat terwijl gecompliceerde rouwklachten niet vanzelf overgaan. Sterker nog, ze nemen vaak juist toe met het verstrijken van de tijd.

Wetenschappelijk onderzoek op dit vlak is schaars en broodnodig. Vanaf 2015 ben ik bezig om de impact van baanverlies in kaart te brengen, en dan met name gecompliceerde rouwklachten als gevolg van baanverlies. Ik doe dit in samenwerking met prof. dr. Paul Boelen, hoogleraar Klinisch Psychologie gespecialiseerd in gecompliceerde rouw en prof. dr. Toon Taris, hoogleraar Arbeid- en Organisatiepsychologie Universiteit Utrecht.

Een korte video impressie Symposium WerkVerlies

Tijdens het Symposium WerkVerlies – Het is maar werk! op 1 mei 2018 in Vught is de WerkVerliesLijst gelanceerd. Dit is wereldwijd het eerste gevalideerde instrument waarmee je kunt meten of er sprake is van (gecompliceerde) rouwklachten als gevolg van baanverlies.

Tijdens deze dag hebben experts vanuit verschillende invalshoeken hun visie op WerkVerlies gedeeld, waardoor weten, voelen en ervaren met elkaar werden verbonden. De sprekers op een rij: Jos van Rooyen (bedrijfsarts Arbo Unie), Janske van Eersel, Toon Taris, Vera Helleman (oprichter Emotie Expertise Centrum en schrijfster), theatergroep De Kunst van het Rouwen en John Rutten (revalidatiearts BeLife).

Masterclass WerkVerlies

Veel professionals hebben gevraagd om meer informatie omtrent WerkVerlies en de vragenlijst. Is rouwen om baanverlies anders dan rouwen om verlies van een dierbare? Hoe kan de score van de WerkVerliesLijst het beste worden geduid? Is het zinvol om rouw aan te pakken als er op zoveel andere vlakken problemen spelen? Welke interventies zijn effectief bij rouwen om baanverlies?

Klik voor meer informatie.